De vervroegde ontbinding van de drinkwaterexploitant I.W.V.B. werd op 24/11/2017 uitgesproken, hierdoor is I.W.V.B. in vereffening.

Wie is uw nieuwe drinkwatermaatschappij vanaf 1/1/2018?

FARYS|TMVW: voor de gemeenten Beersel, Drogenbos, Machelen, Wemmel en Zaventem. Meer info vindt u terug op de website van FARYS|TMVW.

De Watergroep: voor de gemeenten Dilbeek, Grimbergen, Halle, Kortenberg, Merchtem, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Tervuren. Meer info vindt u terug op de website van De Watergroep.

Heeft u nog vragen over facturen u aangerekend door I.W.V.B.?

I.W.V.B. in vereffening heeft Intrum nv aangeduid voor het invorderen van de nog openstaande facturen. Voor vragen betreffende deze niet-betaalde facturen met waterverbruik in 2017 of eerder, kan je met Intrum nv contact opnemen via volgende weg:

Vragen:


La résiliation anticipée de l’exploitant de l’eau potable IWVB a été prononcée le 24 novembre 2017. Par la présente, IWVB est en liquidation.

Qui est votre nouveau fournisseur d’eau au 1ier janvier 2018?

FARYS|TMVW pour les communes de Beersel, Drogenbos, Machelen, Wemmel et Zaventem. Plus d’information disponible sur le site de FARYS|TMVW.

De Watergroep : pour les communes de Dilbeek, Grimbergen, Halle, Kortenberg, Merchtem, Rhode-St Genèse, Sint-Pieters-Leeuw et Tervuren. Plus d’information disponible sur le site de De Watergroep.

Vous avez encore des questions sur vos factures I.W.V.B.? I.W.V.B. en liquidation a nommé Intrum nv pour recouvrer le solde des factures non payées. En cas de questions sur cettes factures (consommation en 2017 ou plus tôt), nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec Intrum nv comme suit :

Questions: